Bài tập về cấu trúc either và neither chi tiết nhất

Either" và "neither" là những từ biểu thị sự phản đối hoặc không đồng ý trong tiếng Anh. Bài tập về cấu trúc either và neither là một phần quan trọng của học tiếng Anh, đặc biệt là trong việc học về cách sử dụng từ phủ định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh either và neither cũng như những bài tập either, neither cần thiết nhất.

Cùng có mục đích thể hiện sự phản đối nhưng either và neither lại có nhiều khác biệt trong cách dùng và ý nghĩa diễn tả

Cùng có mục đích thể hiện sự phản đối nhưng either và neither lại có nhiều khác biệt trong cách dùng và ý nghĩa diễn tả.

1. So sánh cấu trúc either và neither

Về sự khác biệt giữa eiher và neither, hãy dựa vào một số tình huống cụ thể được nêu dưới đây.

+ Trường hợp 1: "Either" được sử dụng khi có hai lựa chọn, trong khi "neither" được sử dụng để phủ định cả hai lựa chọn.

Ví dụ:

- "Do you want tea or coffee?" - "Either is fine." (Bạn muốn uống trà hay cà phê? - Cả hai đều được.)

- "Neither tea nor coffee sounds good to me." (Không có gì hấp dẫn với cả trà lẫn cà phê đối với tôi.)

 

+ Trường hợp 2: "Either" được sử dụng với câu khẳng định, trong khi "neither" được sử dụng với câu phủ định.

Ví dụ:

- Either John or Peter will be there. (John hoặc Peter sẽ có mặt.)

- I don't like either John or Peter. (Tôi không thích John hoặc Peter cả.)

Để phân biệt được Either hay Neither, cần nắm rõ cách sử dụng và cách dùng các cấu trúc này

Để phân biệt được Either hay Neither, cần nắm rõ cách sử dụng và cách dùng các cấu trúc này.

+ Trường hợp 3: "Either" có thể được sử dụng với danh từ số ít, trong khi "neither" được sử dụng với danh từ số ít hoặc số nhiều.

Ví dụ:

- Either option is good. ( Một trong hai lựa chọn này tốt.)

- Neither option is good. (Không một trong hai lựa chọn nào là tốt.)

- Neither of the options are good. (Không một trong những lựa chọn nào là tốt.)

 

+ Trường hợp 4: "Either" thường được sử dụng với "or", trong khi "neither" thường được sử dụng với "nor".

Ví dụ:

- You can choose either red or blue. (Bạn có thể chọn màu xanh hoặc màu đỏ.)

- Neither the red dress nor the blue one fits me well. (Cả chiếc đầm màu đỏ lẫn chiếc màu xanh đều không vừa với tôi.

 

2. Một số bài tập về cấu trúc either và neither dễ hiểu

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc either và neither, chúng ta có thể thực hành với một số bài tập sau đây:

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc either hoặc neither để hoàn thành câu sau đây:

 1. ___________ of these options is suitable for me.
 2. You can choose ___________ red or blue dress.
 3. She doesn't like ___________ of them.
 4. We can select ___________ day for the meeting.
 5. ___________ of the movies is worth watching.
 6. ___________ of us can solve this problem.
 7. He didn't come to the party, and ___________ did his girlfriend.
 8. ___________ option is good for me.
 9. He can't speak ___________ French or Spanish.
 10. ___________ of the books you gave me are interesting.

Duy trì thực hành bài tập đều đặn để có thể hiểu rõ được loại câu

Duy trì thực hành bài tập đều đặn để có thể hiểu rõ được loại câu.

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống bằng either hoặc neither để hoàn thành câu sau đây:

 1. ___________ you nor I have enough time to finish the project.
 2. We can choose ___________ day for the meeting.
 3. She can't decide ___________ to go to the beach or the mountains.
 4. ___________ of the books is what I'm looking for.
 5. I don't like ___________ of them.
 6. They can't come to the party, and ___________ can their children.
 7. You can wear ___________ black or white dress.
 8. ___________ option is suitable for me.
 9. She can't speak ___________ English or German.
 10. ___________ of the restaurants is open on Sunday.

Bài tập 3: Điền vào chỗ trống bằng either, neither, either...or hoặc neither...nor để hoàn thành câu sau đây:

 1. ___________ of us can go to the concert tonight.
 2. She can't decide ___________ to study literature or history.
 3. They can't speak ___________ English or French.
 4. You can choose ___________ red or blue dress.
 5. ___________ of the books is interesting to me.
 6. ___________ the cat ___________ the dog wants to play with the ball.
 7. I don't like ___________ of the movies.
 8. ___________ of these options is suitable for me.
 9. ___________ of us is able to solve this problem.
 10. He didn't like ___________ the book ___________ the movie.

Bài tập 4: Cho câu hỏi và các phương án trả lời, hãy chọn phương án trả lời đúng sử dụng cấu trúc either hoặc neither:

a. Does Meo prefer tea or coffee?

-- ___________ . Meo doesn't like either of them.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

b. Can you speak French or Spanish?

-- ___________ . I can't speak to either of them.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

c. Did you like the comic or the book?

-- ___________ . I didn't like either of them.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

d. Do you want to go to the TY store or UQ store?

-- ___________ . I don't care either way.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

e. Did you pass the test?

-- ___________ . I didn't pass either part of it.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

f. Are you going to the party?

-- ___________ . Neither my sister nor I can make it.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

g. Did you buy black shoes or the brown shoes?

-- ___________ . Neither of them fit me well.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

h. Can you play the black guitar or the brown guitar?

-- ___________ . I can't play either of them.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

i. Did you watch the football game or the basketball game?

-- ___________ . I didn't watch either of them.

 1. Either
 2. Neither
 3. Both
 4. None of the above

 

Trên đây là những thông tin cơ bản bài tập về cấu trúc either và neither. Chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc, sử dụng và ví dụ của either và neither. Việc nắm vững cách sử dụng và ứng dụng chính xác của hai cấu trúc này sẽ giúp chúng ta nói và viết tiếng Anh chính xác và tự tin hơn. Chúc bạn thành công trong việc rèn luyện kỹ năng sử dụng cấu trúc either và neither!

 

Bài viết liên quan

Các cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh đầy đủ
Các cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh đầy đủ
5 kênh tự học tiếng Anh trên Youtube dành cho trình độ cơ bản
5 kênh tự học tiếng Anh trên Youtube dành cho trình độ cơ bản
Trọn bộ các từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề cho người mất gốc
Trọn bộ các từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề cho người mất gốc
Tổng hợp các tính từ phổ biến trong tiếng Anh theo chủ đề
Tổng hợp các tính từ phổ biến trong tiếng Anh theo chủ đề