Cách dùng a an some any chi tiết và chính xác nhất

Trong tiếng Anh, các từ a, an, some, any đều là những từ rất phổ biến và được sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng chúng một cách chính xác và đúng đắn. Trong bài viết này, SEDU sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng  a an some any để tránh những lỗi sai lầm trong giao tiếp và viết bài tiếng Anh.

1. Sự khác nhau giữa "a" và "an"

Trong tiếng Anh, "a" và "an" là những từ chỉ sự không xác định, được sử dụng trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm hoặc nguyên âm. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa chúng đó là "a" được sử dụng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm, trong khi "an" được sử dụng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm.

Các quy tắc cơ bản để sử dụng "a" và "an" đúng cách là:

- "A" được sử dụng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (consonant sound) như "b", "c", "d", "f", "g", "h", "j", "k", "l", "m", "n", "p", "q", "r", "s", "t", "v", "w", "x", "y", hoặc "z".

- "An" được sử dụng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (vowel sound) như "a", "e", "i", "o", hoặc "u".

 

"A" và "an" thường được dùng trước danh từ đếm được

2. "Some" và "any" trong tiếng Anh

2.1. Some

"Some" nghĩa là vài, một vài, được sử dụng để chỉ số lượng không xác định, tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng với danh từ số nhiều hoặc với danh từ không đếm được. Ví dụ:

I have some books. (Tôi có một số sách.)

Can you give Nhung some advice? (Bạn có thể cho Nhung một vài lời khuyên không?)

"Some" cũng có thể được sử dụng trong câu cảm thán để diễn đạt sự ngạc nhiên hay kinh ngạc. Ví dụ:

Some party! (Quả tiệc thật là tuyệt vời!)

Some people! (Những người thật đặc biệt!)

2.2. Any

"Any" được sử dụng để chỉ số lượng không xác định hoặc để hỏi về sự tồn tại của một điều gì đó. "Any" cũng có thể được sử dụng trong câu phủ định. Ví dụ:

Do you have any siblings? (Bạn có anh chị em ruột không?)

I don't have any money. (Tôi không có tiền.)

Is there any milk in the fridge? (Có chút sữa nào ở trong tủ lạnh không?)

3. Cách dùng "some" và "any"

"some" và "any" đều là các từ chỉ số lượng không xác định và thường được sử dụng để chỉ định một số lượng không cụ thể hoặc để hỏi về số lượng.

Tuy nhiên, có một số sự khác biệt giữa "some" và "any" khi sử dụng trong câu. "Some" được sử dụng để chỉ định một số lượng không cụ thể nhưng cho thấy sự khẳng định, thường được sử dụng trong những câu khẳng định.

Ví dụ: " Lona has some keys" (Lona có một số chìa khóa).

Trong khi đó, "any" được sử dụng để chỉ định một số lượng không cụ thể và cho thấy sự phủ định hoặc nghi vấn, thường được sử dụng trong câu phủ định hoặc câu hỏi. 

Ví dụ: "Muoi don't have any stickers" (Muội không có bất kỳ miếng dán nào), "Does Tin have any chairs?" (Tin có bất kỳ cái ghế nào không?).

Hiểu rõ ý nghĩa của some và any sẽ giúp sử dụng đúng hiệu quả

Hiểu rõ ý nghĩa của some và any sẽ giúp sử dụng đúng hiệu quả

4. Sử dụng "a", "an", "some", và "any" trong các trường hợp đặc biệt

4.1. Sử dụng "a" hoặc "an" với danh từ số ít trừu tượng

 

Trong tiếng Anh, "a" hoặc "an" có thể được sử dụng với danh từ số ít trừu tượng, ví dụ như "happiness" (hạnh phúc) hoặc "love" (tình yêu). Trong trường hợp này, "a" hoặc "an" được sử dụng để chỉ định một khái niệm chung chung. 

 

4.2. Dùng "some" hoặc "any" với những danh từ số nhiều

"some" và "any" cũng có thể được sử dụng với danh từ số nhiều để chỉ số lượng không xác định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng "some" thường được sử dụng trong câu khẳng định, trong khi "any" thường được sử dụng trong câu phủ định hoặc câu hỏi. 

Ví dụ: Does Thuan have any siblings? (Thuần có anh chị em ruột không?)

Thuần has two siblings (Thuần có 2 người chị em ruột)

Thuần doesn't have any sibling (Thuần không có bất kỳ anh chị em ruột nào)

5. Bài tập a, an, some, any

Để nâng cao kỹ năng sử dụng "a", "an", "some" và "any", bạn có thể thực hành với các bài tập sau:

Bài tập 1: Điền "a", "an", "some" và "any" thích hợp vào các câu sau:

 1. Can I have _____ apple, please?
 2. He is ____ excellent student.
 3. I have _____ money to buy a new phone.
 4. Would you like _____ tea or _____ coffee?
 5. There are _____ people waiting in line.

 

Bài tập 2: Sử dụng "some" hoặc "any" để hoàn thành các câu sau:

 1. Can I have _____ milk in my coffee, please?
 2. I don't have _____ time to go to the movies tonight.
 3. Did you buy _____ bread at the store?
 4. There aren't _____ chairs in the room.
 5. Would you like _____ help with your project?

"A", "an", "some" hay "any" đều là những từ khá phổ biến trong tiếng Anh, hãy làm quen và ghi nhớ thật kỹ nhé

Bài tập 3: Chọn "a", "an", "some" và "any" để hoàn thành các câu sau:

 1. He is ______ (a/an) actor.
 2. I need _______ (some/any) help with my homework.
 3. She has _____ (a/an) amazing voice.
 4. There are _____ (some/any) books on the shelf.
 5. He doesn't have _____ (a/an) car.

 

Với những điều cơ bản đã trình bày ở trên, bạn đã hiểu được cách sử dụng "a", "an", "some" và "any" trong tiếng Anh. Việc nắm vững cách dùng a, an, some, any là rất quan trọng trong việc học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt là trong việc viết và nói tiếng Anh. Tuy nhiên, để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo, bạn cần phải thực hành nhiều và học các trường hợp sử dụng cụ thể của từng từ.

 

Bài viết liên quan

Người Việt học tiếng Anh có khó không?
Người Việt học tiếng Anh có khó không?
9 mẹo tự học phát âm tiếng Anh trong vòng 30 ngày
9 mẹo tự học phát âm tiếng Anh trong vòng 30 ngày
Luyện tập speaking IELTS tại nhà với TOPIC: Talk about your country
Luyện tập speaking IELTS tại nhà với TOPIC: Talk about your country
Decide to V hay Ving? Cấu trúc Decide thường gặp và cách dùng decide
Decide to V hay Ving? Cấu trúc Decide thường gặp và cách dùng decide