Tổng hợp bài tập về các thì trong tiếng Anh

Bài tập về các thì trong tiếng Anh giúp bạn rèn kỹ năng nhận biết và sử dụng đúng thì phù hợp với ngữ cảnh. SEDU sẽ tạo ra một loạt bài tập đa dạng, từ các thì cơ bản như Hiện tại đơn và Quá khứ đơn cho đến các thì phức tạp hơn như Tương lai hoàn thành và Quá khứ hoàn thành. Trong bài viết này, bạn sẽ được thực hành các bài tập yêu cầu điền đúng thì vào câu hoặc sắp xếp các câu theo thứ tự thích hợp. Bằng cách thực hiện các bài tập này, bạn sẽ cải thiện khả năng sử dụng các thì trong việc diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác và tự tin hơn. Hãy bắt đầu với bài tập về các thì trong tiếng Anh để trở thành một người sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo với các thì khác nhau.

1. Thực hành bài tập về các thì trong tiếng Anh có lợi ích gì?

Thực hành bài tập về các thì trong tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích quan trọng và hữu ích cho việc học ngôn ngữ. Dưới đây là những lợi ích mà việc thực hành bài tập về các thì trong tiếng Anh mang lại:

1.1. Rèn luyện kỹ năng ngữ pháp

Thực hành các bài tập về các thì giúp bạn rèn kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh. Bạn sẽ học cách sử dụng đúng các thì trong các ngữ cảnh khác nhau và hiểu rõ cấu trúc câu.

1.2. Nắm bắt ngữ nghĩa

Bài tập về các thì giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa và sự khác biệt giữa các thì trong tiếng Anh. Bạn sẽ biết được thời điểm, tần suất và trạng thái của các hành động và sự kiện.

Rèn luyện các thì trong tiếng anh mang nhiều lợi thế cho bạn

Rèn luyện các thì trong tiếng anh mang nhiều lợi thế cho bạn

1.3. Giao tiếp tự tin

Thực hành các bài tập về các thì giúp bạn nắm vững cách sử dụng các thì và áp dụng chúng vào giao tiếp hàng ngày. Như vậy sẽ giúp bạn tự tin hơn khi nói và viết tiếng Anh.

1.4. Hiểu và viết hiệu quả

Qua việc thực hành bài tập, bạn sẽ nắm được cách viết câu một cách chính xác và hiệu quả. Điều này giúp bạn truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và ngữ pháp đúng.

1.5. Xây dựng từ vựng

Khi thực hành bài tập về các thì, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều từ vựng và cụm từ mới. Việc này giúp bạn mở rộng từ vựng và cải thiện khả năng diễn đạt bằng cách sử dụng từ ngữ phù hợp với từng thì.

Rèn luyện bài tập các thì trong tiếng anh đồng thời xây dựng cho bạn vốn từ sâu rộng

Rèn luyện bài tập các thì trong tiếng anh đồng thời xây dựng cho bạn vốn từ sâu rộng

2. Tổng hợp bài tập về các thì trong tiếng Anh

Để học ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả hơn cần rèn luyện một số bài tập về các thì trong tiếng Anh. Dưới đây là một số bài tập mà bạn có thể thực hành.

 

XEM THÊM: Tóm tắt các thì trong tiếng Anh chi tiết nhất

 

Bài tập 1: Thì hiện tại đơn

 1. She __________ (play) tennis every Sunday.
 2. I __________ (like) chocolate ice cream.
 3. They __________ (go) to school by bus.
 4. We __________ (watch) a movie tonight.
 5. He __________ (study) English at university.
 6. The sun __________ (rise) in the east.

 

Đáp án:

 1. plays
 2. like
 3. go
 4. are watching
 5. studies
 6. risesBài tập 2: Thì hiện tại đơn

 1. We __________ (visit) London last summer.
 2. She __________ (dance) at the party yesterday.
 3. They __________ (see) a movie at the cinema.
 4. He __________ (finish) his homework an hour ago.
 5. I __________ (play) basketball when I was younger.
 6. The cat __________ (jump) off the table.

 

Đáp án:

 1. visited
 2. danced
 3. saw
 4. finished
 5. played
 6. jumped

 

Bài tập 3: Thì tương lai đơn

 1. I __________ (meet) my friends tomorrow evening.
 2. She __________ (visit) her grandparents next week.
 3. They __________ (travel) to Europe next month.
 4. We __________ (have) dinner at the restaurant tonight.
 5. He __________ (start) his new job next Monday.
 6. The train __________ (arrive) at 5 PM.

 

Đáp án:

 1. will meet
 2. will visit
 3. will travel
 4. will have
 5. will start
 6. will arrive

 

Bài tập 4: Thì hiện tại tiếp diễn

 1. They __________ (play) football in the park right now.
 2. I __________ (read) a book at the moment.
 3. She __________ (listen) to music while studying.
 4. We __________ (have) dinner at a restaurant tonight.
 5. He __________ (watch) a movie with his friends.
 6. The baby __________ (sleep) peacefully.

 

Đáp án:

 1. are playing
 2. am reading
 3. is listening
 4. are having
 5. is watching
 6. is sleeping

 

Bài tập 5: Thì quá khứ tiếp diễn

 1. We __________ (study) for our exams yesterday evening.
 2. She __________ (dance) at the party when I arrived.
 3. They __________ (play) football while it was raining.
 4. He __________ (work) on his project late into the night.
 5. I __________ (watch) TV when the phone rang.
 6. The birds __________ (sing) in the trees.

 

Đáp án:

 1. were studying
 2. was dancing
 3. were playing
 4. was working
 5. was watching
 6. were singing

 

Bài tập 6: Thì tương lai tiếp diễn

 1. I __________ (be) studying all day tomorrow.
 2. She __________ (be) cooking dinner at 7 PM.
 3. They __________ (be) traveling to Paris next week.
 4. We __________ (be) having a meeting at that time.
 5. He __________ (be) playing tennis in the afternoon.
 6. The children __________ (be) swimming in the pool.

 

Đáp án:

 1. will be studying
 2. will be cooking
 3. will be traveling
 4. will be having
 5. will be playing
 6. will be swimming

 

Bài tập 7: Hiện tại hoàn thành

 1. I __________ (visit) Paris twice in my life.
 2. She __________ (already eat) lunch.
 3. They __________ (not finish) their homework yet.
 4. We __________ (just arrive) at the airport.
 5. He __________ (never try) sushi before.
 6. The company __________ (not make) a profit this year.

 

Đáp án:

 1. have visited
 2. has already eaten
 3. have not finished
 4. have just arrived
 5. has never tried
 6. has not made

 

Trên đây là một số bài tập về các thì trong tiếng Anh, bạn hãy thực hành thường xuyên để cải thiện ngữ pháp của mình nhé!

Bài viết liên quan

[vanhoadoisong] SEDU “NÓNG” với TALKSHOW “Lựa chọn môi trường làm việc - Cơ hội và thách thức”
[vanhoadoisong] SEDU “NÓNG” với TALKSHOW “Lựa chọn môi trường làm việc - Cơ hội và thách thức”
Lịch Sử CLB Rotherham United: Từ Sự Hợp Nhất Đến Hành Trình Vươn Lên
Lịch Sử CLB Rotherham United: Từ Sự Hợp Nhất Đến Hành Trình Vươn Lên
100+ từ vựng về nghề nghiệp tiếng Anh hay gặp nhất
100+ từ vựng về nghề nghiệp tiếng Anh hay gặp nhất
Bỏ túi 10 phương pháp luyện nghe tiếng Anh hiệu quả nhất
Bỏ túi 10 phương pháp luyện nghe tiếng Anh hiệu quả nhất