Cấu trúc bị động của động từ tường thuật

Câu-bị-độngTrong các báo cáo tin tức và văn bản chính thức, người ta thường sử dụng các cấu trúc bị động của động từ tường thuật. Việc sử dụng dạng câu này cho phép chúng ta cung cấp thông tin khi chúng ta không biết chắc thông tin đó có đúng hay không hoặc khi chúng ta muốn tránh một số nguồn thông tin.

Các động từ tường thuật gồm những gì?

Động từ tường thuật là những động từ nói hoặc tin tưởng như agree, suggest, claim, announce, expect, believe, hope, consider, know, think, report, say, understand. 

Các dạng cấu trúc câu bị động của động từ tường thuật phổ biến nhất

 

 • It is said that + Subject (chủ ngữ) + verb

 

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc bị động của động từ tường thuật trong câu sau phần giới thiệu It:

It + passive reporting verb (động từ tường thuật dạng bị động) + (that) + mệnh đề (S+V)

VD: It is believed that the teacher is no longer in Town high school.

 • It has been announced that the flight was canceled because of the bad weather.
 • It has been suggested that the team can be chosen for the next game.
 • It was thought the building could be used for another purpose.

 

 • Someone is said to + V

 

Cấu trúc Someone is said to + V có nghĩa là “Ai đó được cho là làm gì”. Khi chúng ta sử dụng dạng bị động của động từ tường thuật sau chủ ngữ chính của câu (và KHÔNG phải sau IT), chúng ta cần sử dụng động từ nguyên thể sau chủ ngữ tường thuật của động từ tường thuật.

cấu trúc bị động của động từ tường thuật

Someone is said to do (Ai đó được cho là làm…)

Cấu trúc cấu trúc bị động của động từ tường thuật này được sử dụng khi hành động được báo cáo, tường thuật xảy ra đồng thời với hành động được tường thuật, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc:

S + passive reporting verb (động từ tường thuật dạng bị động) + to V

VD: She is said to have the biggest private folk music show tickets in the city.

 • We were believed to be honestly in love.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc câu tường thuật bị động này để chỉ tương lai.

VD: I am expected to become a rich woman. 

Someone is said to be doing (Ai đó được cho là đang làm gì)

Chúng ta sử dụng cấu trúc: S + passive reporting verb (động từ tường thuật dạng bị động) + to be + V-ing để tường thuật một hành động đang diễn ra đồng thời với hành động tường thuật.

VD: They are thought to be living under a big house.

 

Xem thêm: Cấu trúc admit: admit + gì? admit to v hay v-ing? Ví dụ

Xem thêm: Cấu trúc câu tường thuật (reported speech): Cách dùng và ví dụ

 

Someone is said to have done (Ai đó được cho là đã làm gì)

Cấu trúc tường thuật cấu trúc bị động này được sử dụng khi hành động được tường thuật xảy ra trước hành động tường thuật (sớm hơn trong quá khứ), cấu trúc: S + passive reporting verb (cấu trúc bị động của động từ tường thuật) + to have + P(II).

VD: I was thought to have left the company the previous day (tôi rời đi trước khi mọi người nghĩ về nó).

 • She is claimed to have beat another student (cô ấy đã đánh bạn học sinh khác trước khi cô ấy bị mọi người cho rằng đã làm điều ấy).

 

Bài tập về cấu trúc bị động của động từ tường thuật

Bài tập về cấu trúc bị động của động từ tường thuật

Chia động từ trong ngoặc

 1. She is considered (be) _______ a good president. Everybody likes her.

 

 1. The government is said (lose) ________ more than 100 million dollars only last month for Covid - 19 campain.

 

 1. It is rumoured that he (leave) ________ her.

 

 1. The paintings are reported (be) ______destroyed in the fire.

 

 1. The fossil is believed (date)_______back to the Miocene era.

 

 1. It is thought that the competition (be)____ very tough.

 

Đáp án:

 1. to be
 2. to have lost
 3. left
 4. to have been
 5. to date
 6. is going to be

 

Xem thêm:  Cấu trúc regret: Regret + gì? Ví dụ

Xem thêm: Cấu trúc Allow: phân biệt cấu trúc allow với cấu trúc advise, let, permit

 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO SEDU
Trụ sở chính: Số 12, ngõ 248, Đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 035 354 7680
Email: phongnhansu.sedu@gmail.com
Website: http://sedu.edu.vn

Bài viết liên quan

Quỹ Trái Tim Sedu và Mạnh Thường Quân Mang Niềm Vui Đến Khoa Nhi Bệnh Viện Phổi TW Nhân Dịp 1/6
Quỹ Trái Tim Sedu và Mạnh Thường Quân Mang Niềm Vui Đến Khoa Nhi Bệnh Viện Phổi TW Nhân Dịp 1/6
Cấu trúc admit: admit + gì? admit to v hay v-ing? Ví dụ
Cấu trúc admit: admit + gì? admit to v hay v-ing? Ví dụ
Cấu trúc câu tường thuật (reported speech): Cách dùng và ví dụ
Cấu trúc câu tường thuật (reported speech): Cách dùng và ví dụ
SEDU tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo
SEDU tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"